Onderzoeken telemetrie/ dataplatform

Uit dit resultaat komt of het huidige telemetriesysteem of dataplatform voldoet en wat de eventuele aanpassingen zouden moeten zijn. Als het systeem niet voldoet dan worden voorstellen gedaan welke wensen en eisen minimaal benodigd zijn voor het nieuwe systeem.

Naast dat alleen huidige systemen worden binnen de analyse vergeleken, ook processen kunnen worden meegenomen. De analyse is ook zeer geschikt om toe te passen voor eventueel gewenste systemen die momenteel nog niet beschikbaar zijn, zoals een data platform.  

REFERENTIES

Samenwerking Zuiderzeeland

Het waterschap Zuiderzeeland en gemeente Almere hebben een valuecase laten uitvoeren door LinQiot om de meerwaarde van een gezamenlijke hoofdpost te bepalen. Dit heeft verrassende inzichten gegeven. LinQiot heeft samen met The Human Factor ingeschreven op de onderhandse aanbesteding die door het waterschap en gemeente is uitgeschreven. “Wij hebben LinQiot gekozen vanwege de combinatie van techniek en mens. Zij hebben duidelijk laten zien dat ze diepgaande technische kennis van rioolgemalen en hoofdposten in huis hebben, maar ze weten ook dat ze op de menselijke kant hulp nodig hebben. Daarvoor hebben ze dan ook de juiste kennis ingehuurd. Een mooie combinatie van mens en techniek met een bijzonder resultaat. Een resultaat die wij weten te waarderen en waar we verder mee kunnen.” Albert Burggraaff, waterschap Zuiderzeeland Het onderzoek kende verschillende fasen, zoals inventarisatiefase, definitiefase en impactfase. Het resultaat is een adviesrapport met verrassende invalshoeken op gebied van techniek maar ook op het gebied van samenwerken met elkaar. Het adviesrapport bevat onder andere een matrix waar drie hoofdaspecten verder zijn uitgediept, zijnde de 3 K’s: Kwaliteit - Kosten - Kwetsbaarheid. Daarnaast bevat het adviesrapport ook een managementsamenvatting waarmee het management kan beslissen welke vervolgstappen moeten worden genomen.

Samenwerking Rijn & IJssel

Het onderzoek van samenwerking regio Rijn en IJssel richtte zich op of de huidige hoofdpost nog toereikend is en nog minimaal 5 jaar door kon. Op basis van gebruik en eisen en wensen is in beeld gebracht of de hoofdpost nog voldeed. Dit heeft geresulteerd in een eindrapport.

Gemeente Eemsdelta

Voor gemeente Eemsdelta is een valuecase uitgevoerd door LinQiot om duidelijk te krijgen welke functionele en niet functionele eisen hoofdposten het beste aansluiten op de behoeften en wensen van de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een eindrapport welke bij het schrijven van een aanbesteding goed gebruikt kon worden.

Gemeente Wijdemeren

Voor gemeente Wijdemeren ss een valuecase uitgevoerd door LinQiot om duidelijk te krijgen welke functionele en niet functionele eisen hoofdposten het beste aansluiten op de behoeften en wensen van de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een eindrapport welke bij het schrijven van een aanbesteding goed gebruikt kon worden.
Meer weten?

Bel ons of vul het contactformulier in als u vragen of interesse heeft in onze diensten. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.