Beheerplannen

LinQiot zorgt voor het opstellen van beheerplannen om de objecten in de waterketen optimaal te laten functioneren waarbij hoge kosten zoveel mogelijk worden voorkomen. In de beheerplannen wordt beleidsuitgangspunten, wettelijke kader meegenomen en de positieve en negatieve ervaringen uit het verleden meegenomen.

De gewenste manier van onderhoud wordt gezamenlijk bepaald, voorbeelden hiervan zijn datagestuurd onderhoud of traditioneel onderhoud op basis van een aantal jaar.

REFERENTIES

Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem heeft LinQiot gevraagd een beheerplan op te stellen voor haar fonteinen in de stad. De fonteinen worden op het moment van schrijven deels beheerd door de onderhoudspartij van de rioolgemalen en deels door een gespecialiseerde partij in fonteinonderhoud. In het beheerplan als onderdeel van de Openbare ruimte zijn aspecten uit de visie van de gemeente opgenomen en is vooral aandacht besteed aan de volgende aspecten; goed onderhoud, kostenbeheersing, veiligheid, toegankelijkheid, beleving en uitstraling en ook duurzaamheidsaspecten. Een goed onderhoudsniveau voor de fonteinen dient er toe te leiden dat risico’s en problemen in de openbare ruimte worden voorkomen.
Meer weten?

Bel ons of vul het contactformulier in als u vragen of interesse heeft in onze diensten. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.