Directievoering onderhoud

LinQiot ontzorgt gemeenten en waterschappen bij het uitvoeren van het onderhoud dat door onderhoudspartijen wordt uitgevoerd. De onderhoudspartijen worden gemonitord op basis van het onderhoudscontract dat is gesloten. Ook denkt LinQiot mee in oplossingen en tracht de gemeente of waterschap zoveel mogelijk te ontzorgen. 

De gemeente of waterschap kan zelf bepalen welke bevoegdheden (kaders) LinQiot heeft om zelf beslissingen te nemen. LinQiot draagt zorg dat het onderhoudsmanagementsysteem goed wordt gevuld door de onderhoudspartijen waardoor ook controle op de kosten wordt uitgevoerd. LinQiot gebruikt hiervoor Power BI van Microsoft om overzichten te maken die ook voor de gemeente en waterschap inzichtelijk zijn.

REFERENTIES

Gemeente
de Bilt

LinQiot verzorgt voor gemeente de Bilt de directievoering voor het onderhoud van de gemalen. Via een aanbestedingsprocedure heeft een onderhoudspartij de opdracht gekregen om onderhoud uit te voeren. LinQiot draagt zorg voor alle contacten met de onderhoudspartij en controle van de werkzaamheden en facturen.

Gemeente Culemborg

LinQiot fungeert als datatolk, zijnde een ‘vertaler’ tussen de verschillende disciplines die bij rioolbeheer vaak aan bod komen. LinQiot zorgt er ook voor dat punten daadwerkelijk worden opgelost. Door het inzetten van LinQiot als datatolk wordt miscommunicatie, onduidelijkheden, verkeerde interpretatie over de inhoud, etc. voorkomen. Voor de opvolging van meldingen en bevindingen werkt LinQiot nauw samen met de medewerkers van gemeente Culemborg. Samen worden bevindingen verklaart en bepaald welke stappen noodzakelijk zijn om tot een structurele oplossing te komen.

Gemeente Stichtse Vecht

Bij gemeente Stichtse Vecht verzorgt LinQiot ondersteuning bij het beheren van het enorme areaal van 1600 objecten in deze gemeente. Het onderhoud wordt door een externe onderhoudspartij uitgevoerd op basis van een openbare aanbesteding. Met een dergelijk areaal is het goed vastleggen en bijhouden van de areaalgegevens een uitdaging. LinQiot zorgt voor de juiste controles, financiële rapportages en ook dashboarding om de gemeente op de hoogte te houden van de voortgang en stand van zaken van het uitgevoerde onderhoud. Met deze gegevens kunnen ook toekomstig onderbouwde besluiten worden genomen.
Meer weten?

Bel ons of vul het contactformulier in als u vragen of interesse heeft in onze diensten. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.